logo
شاهسون سیر دانا
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری / شماره ثبت: 501387
021 8834 4341
شنبه تا پنجشنبه 9 الی 18
shahsavanseir2@
shahsavanseir@
درباره ما

درباره ما

1397/02/12

آشنایی با ما

آمده ایم تا رسم ِ سفرهای نو بیاموزیم

مؤسسین و بنیان گذاران شاهسون سیرِ دانا، بیش از یک دهه است که در عرصه ایران گردی، تهران گردی طبیعت گردی و برگزاریِ سفرهای آموزشی و معرفت جویانه در حال فعالیت می باشند.

شاهسون سیرِ دانا در پاییز سال 1395 در غالب یک شرکتِ (با مسئولیت محدود) خدمات مسافرتی و گردشگری با مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری  به شماره ثبت  501387  با مدیریت خانم مونا شاهسون فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است.

وجه تسمیه شاهسون سیرِ دانا

الف) شاهسون:

ایل مثل گردباد می ماند، حرکت می کند و چیزهایی را به جا می گذارد  و چیزهای را با خودش بر می دارد و به منطقه ی دیگر می برد. (دکتر عطاء الله حسنی)

در مورد چگونگی پیدایی ایل شاهسون (شَسَوَن) نظرات متفاوت و بعضاً متضادی وجود دارد. برخی چون سرجان ملکم (سفیر انگلیس در دربار فتحلی شاه و نویسنده کتاب تاریخ ایران) معتقدند که شاه عباس اول برای کنترل زیاده طلبی امیران بزرگ قبایل قزلباش و برای مقابله با طغیان آنان قبیله‌یی تاسیس نمود و آن را شاهسون یعنی دوستدار شاه نامید.

در بستان‌السیاحه نوشته حاج زین‌العابدین شیروانی نیز در تأیید نظر ملکم  چنین آمده است:

 (جمعی از نمک به حرامان قزل باشیه بر شاه عباس خروج کرده، پای جرئت و جسارت پیش نهادند، شاه فرمود: شاه سون گلسون. یعنی هرکه شاه رادوست دارد بیاید. بنابراین از هر فرقه‌ای آمده طاغیان شاه را شکست دادند، پادشاه آن جماعت را (شاه سون) نام نهادند، در میان آن طایفه، طوایف مختلفه است. مسکن ایشان در ملک مغان، آذربایجان و فارس است و قلیلی در خراسان و کابل و کشمیر سکونت دارند و در غریب‌نوازی و مهمانداری و شجاعت بر امثال خود، طریقِ سبقت سپارند.)

و گروهی دیگر مانند ولادیمیر مینورسکی مخالفت خود با پیدایش این ایل را در عصر صفوی ابراز می دارد و در مقاله خود (مقاله‌ی وی با عنوان شاهسون در دائرةالمعارف اسلامی درج گردیده‌است) اینکه شاه عباس اول قبیله‌ای را ایجاد نموده و آنرا شاهسون نامیده باشد را مطرود می داند.

اما بیشتر مورخین معتقدند که ایل شاهسون که از ایل های مهم و بزرگ آسیای صغیر بوده است و دارای شعبات مختلفی اعم از شاهسون هایی چون خلیفه لو، بغدادی، اینانلو و آذربایجان، در زمان شاه عباس اول از ترکیه، عراق و سایر نقاط به منطقه ی آذربایجان کوچ نموده و در ایران پراکنده شده اند، به گونه یی که اکنون فرزندانشان در استان های تهران، آذربایجان، مرکزی، قزوین، فارس، همدان، خراسان و همچنین در کرکوک عراق و مناطقی از ترکیه ساکن هستند.

 

ب) سیر

سیر و سفر واژه‌یی عربی‌ بوده و در فرهنگ معین چنین معنی شده است: به معنی بیرون شدن از شهر خود و به محلی دیگر رفتن، قطع مسافت و پیمودن راهی از محلی به محلی است. البته سیر فقط در بیرون و آفاق نیست بلکه سفر به درون نیز معنا می دهد. در لغتنامه دهخدا نیز آمده است: و اما سـفر در اصـطلاح‌ عرفا توجه‌ دل‌ است به سوی حق.

غزالی در احیاء العلوم در تأکید بر سفر کردن می گوید: و سفر را بدین سبب سفر می‌خوانند کـه‌ پوشـیده‌ها‌ را‌ کشف کند. او به توضیح دو مدل سفر می پردازد: بدان که سفر سبب رستن است از مکروه و موجب‌ رسیدن‌ به مـطلوب. و سـفر دو گونه‌ است‌: یکی‌ آن‌که‌ به‌ ظـاهر‌ تن باشد از‌ خانه‌ و وطـن سـوی بیابان و دوم آن‌که به سیر دل بـود از اسـفل السافلین سوی ملکوت.

در ستایشِ سفر، اهمیت و آداب آن همه ی فلاسفه، شعرا و اندیشمندان سخن های بسیاری گفته اند.

سفر مربی مرد‌ است‌ و آستانه ی جاه                  سفر خزانه ی مال است و اوسـتاد هـنر (انوری)

 

ج) دانا

البته که بی بلد راه سفر کردن خطاست. باید با دانا به دانایی سفر کرد.

پیر را بگزین که بی پیر این سفر           هست بس پر آفت و خوف و خطر

آن رهی که بارها تو رفته یی                 بی قَلاوز (راهنما) اندر آن آشفته یی

پس رهی را که ندیدستی تو هیچ          هین مرو تنها ز رهبر سر مپیچ (مولوی دفتر اول مثنوی)

 

گستردگی فعالیت های ما

ما قصد داریم تا در حوزه های مختلف صنعت گردشگری فعالیتی موثر داشته باشیم در این راستا در زمینه های زیر سفرهایی را برنامه ریزی و اجرا می کنیم:

ما می خواهیم همراه شما، ضمن احترام به محیط زیستمان، احترام به باورها، فرهنگ، آداب و رسوم مردمانمان سفرهایی جذاب و به یاد ماندنی را برای شما فراهم کنیم.

همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس        که دراز است ره مقصد و من نوسفرم

 

ما بلند پروازی نمی کنیم، اما بلند پرواز خواهیم کرد