چند روزه

خرداد ۱, ۱۳۹۷

چشمه های رنگی بادابسورت

مدت تور: ۲ روزه         تاریخ رفت: ۲۵ خرداد ۹۷       تاریخ برگشت:۲۶ خرداد ۹۷       قیمت: ۲۲۵۰۰۰ تومان
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۷

رفتینگ ارمند رود

مدت تور: ۲/۵ روزه         تاریخ رفت: ۲۴ خرداد ۹۷       تاریخ برگشت: ۲۶ خرداد ۹۷       قیمت از: ۳۶۰۰۰۰ تومان
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۷

کوهرنگ و عشایر بختیاری vip

مدت تور: ۲٫۵ روزه         تاریخ رفت: ۲۴ خرداد ۹۷       تاریخ برگشت: ۲۶ خرداد ۹۷       قیمت: ۳۶۰۰۰۰ تومان
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۷

غار سهولان و ارومیه

مدت تور: ۳/۵ روزه         تاریخ رفت: ۲۳ خرداد ۹۷       تاریخ برگشت: ۲۶ خرداد ۹۷       قیمت: ۵۷۵۰۰۰ تومان
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۷

تبریز،جلفا،کندوان VIP

مدت تور: ۳ روزه         تاریخ رفت: ۲۳ خرداد ۹۷       تاریخ برگشت: ۲۶ خرداد ۹۷       قیمت: ۴۷۵۰۰۰ تومان  

تور های چند روزه شاهسون سیر دانا