تاق بستان کرمانشاه

تاق بستان کرمانشاه

محوطه تاریخی فرهنگی تاق بستان یکی از جاذبه های استان کرمانشاه هست که در این مجموعه به دلیل وجود دو چشمه گوارای که در طرفین این مجموعه قرار دارند در دوره ساسانیان مورد توجه قرار میگرد. در داخل این مجموعه سه اثر :  اردشیر، تاق کوچک و همچنین تاق بزرگ از دوره ساسانیان و همچنین نقش برجسته ای از دوره قاجار برجای مانده است. به طوری که نقش اردشیر قدیمی ترین نقش این مجموعه هست که مربوط به اردشیر نهمین شاه ساسانی در دوره ساسانیان است در داخل این نقش در قسمت وسط اردشیر قرار گرفته و در سمت چپ اردشیر موبد موبدان در حال اعطای حلقه قدرت به اردشیر است.

علاوه بر این نقش همانطور که اشاره کردیم تاق کوچک یکی دیگر از آثار مجموعه تاق بستان است که در داخل این تاق دو نقش در انتهای این تاق دیده می شود که در نگاه اول این دو نقش بسیار شبیه به هم هستند که تنها تفاوت این دو نقش در تاج آنها هست. دو کتیبه در طرفین به خط پهلوی ساسانی این نقوش رو معرفی می کند که یک نقش رو نقش شاپور دوم و دیگری نقش شاپور سوم را معرفی می کند. در کنار این مجموعه، در سمت راست تاق کوچک مجموعه ی تاق بزرگ تاق بستان قرار گرفته که یکی از زیبایی ها و جاذبه های بسیار غنی و زیبای این مجموعه هست که در قسمت خارجی و ورودی این مجموعه نقشی رو ما می بینیم که قسمت بالا دو فرشته بالدار در حال پرواز هستند که در یک دست آنها جام مروارید و در دست دیگر حلقه قدرت را به طرف هلال ماه که در وسط قسمت تیزی یا قوس تاق قرار گرفته هلال ماه رو قرار دادند که اطراف گراگرد تاق هم با نقوش گل لاله تزئین شده در طرفین قسمت پایین نقش دو درخت دیده می شود که درخت زندگی هست، سمبل جاودانگی و حیات در دوره ساسانیان بوده که به تصویر کشیده شده است.

در داخل تاق بزرگ، ورودی، طرفین تاق دو نقش دیده می شوند که این دو نقش، نقش دو شکار گاه را در دوره ساسانیان نشان میدهد که قدیمی ترین انیمیشن سخره جهان را می توانیم معرفی کنیم که در این نقوش یک شکارگاه گوزن هست و دیگری شکارگاه گراز. در شکارگاه گوزن مراحل مختلف شکار را در دوره ساسانیان توضیح داده است.

در قسمت انتهای تاق، قسمت بالا سه نفر حجاری شده اند که سه شخصیت را به ما نشان می دهند که یکی از این شخصیت ها نقش خسرو هست که در وسط قرار دارد. در سمت چپ خسرو پرویز نقش شخصیتی در حال اهداء حلقه قدرت به خسرو پرویز هست، که احتمالا موبد موبدان باشد که حلقه قدرت را به خسرو پرویز اهدا می کند. در سمت راست این نقش، نقش آناهیتا، ایزد بانوی آبهای روان را می بینیم که در یک دست سبویی دارد و با این سبو در حال ریختن آب به پای شاه هست که نشان خیر و برکت است و در دست دیگر حلقه قدرت را دارد که به شاه اهداء می کند. قسمت پایین این سه نقش، نقش سوارکاری هست که عده ای عقیده دارد که این سوارکار بهرام ایزد فتح و پیروزی هست در دوره ساسانیان، و برخی معتقدند که این نقش متعلق به خسرو پرویز هست که سوار بر اسب معروفش شبدیز بوده است. این نقش کاملا زره پوشیده است و قمقمه آبی در بدنه اسب آویزان هست و نیزه دان و و کمان دان این سوار کار به طور مشخص و کامل حجاری شده است.