logo
شاهسون سیر دانا
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری / شماره ثبت: 501387
021 8834 4341
شنبه تا پنجشنبه 9 الی 18
shahsavanseir2@
shahsavanseir@
تورهای جاری
تورهای یک روزه این هفته شاهسون سیر
کد نام برنامه ظرفیت مدت تاریخ
111

تور رفتینگ رودخانه کرج 

موجود 1 روزه 1397/04/28
90

تور آبشار خور و مکان مقدس پیرپیران 

موجود 1 روزه 1397/04/29
88

تور ارفع ده و چشمه پراو 

موجود 1 روزه 1397/04/29
91

تور دریاچه اوان و قلعه الموت 

موجود 1 روزه 1397/04/29
112

تور رفتینگ رودخانه کرج 

موجود 1 روزه 1397/04/29
تورهای یک‌روزه آینده شاهسون سیر
کد نام برنامه ظرفیت مدت تاریخ
115

تور رفتینگ رودخانه کرج 

موجود 1 روزه 1397/05/04
103

تور تیراندازی ورزشی (روستای یوش) 

موجود 1 روزه 1397/05/05
95

تور جنگل الیمستان 

موجود 1 روزه 1397/05/05
99

آب گرم لاویج و جنگل کشپل 

موجود 1 روزه 1397/05/05
94

تور رودخانه نوردی پلنگ دره 

موجود 1 روزه 1397/05/05
97

تور روستای یوش و خانه نیما 

موجود 1 روزه 1397/05/05
114

تور رفتینگ رودخانه کرج 

موجود 1 روزه 1397/05/05
116

تور رفتینگ رودخانه کرج 

موجود 1 روزه 1397/05/11
96

تور روستای هرانده و غار بورنیک 

موجود 1 روزه 1397/05/12
117

تور رفتینگ رودخانه کرج 

موجود 1 روزه 1397/05/12
98

تور روستا و موزه کندلوس 

موجود 1 روزه 1397/05/12
101

تور دریاچه آویدر و ساحل سیسنگان 

موجود 1 روزه 1397/05/12
100

تور رودخانه نوردی تنگه واشی 

موجود 1 روزه 1397/05/12
119

تور رفتینگ رودخانه کرج 

موجود 1 روزه 1397/05/18
123

تور جنگل راش (مرسی سی) 

موجود 1 روزه 1397/05/19
104

تور تیراندازی ورزشی (روستای شهرستانک و کاخ ناصری) 

موجود 1 روزه 1397/05/19
120

تور رفتینگ رودخانه کرج 

موجود 1 روزه 1397/05/19
87

تور روستای شهرستانک و کاخ ناصری 

موجود 1 روزه 1397/05/19
136

تور قزوین گردی 

موجود 1 روزه 1397/05/19
118

تور غار علیصدر و لالجین 

موجود 1 روزه 1397/05/19
121

تور رفتینگ رودخانه کرج 

موجود 1 روزه 1397/05/25
128

تور غار کتله خور و گنبد سلطانیه 

موجود 1 روزه 1397/05/26
132

تور زنجان گردی 

موجود 1 روزه 1397/05/26
126

تور قلعه رودخان 

موجود 1 روزه 1397/05/26
129

تور غار نخجیر و معبد خورهه 

موجود 1 روزه 1397/05/26
122

تور رفتینگ رودخانه کرج 

موجود 1 روزه 1397/05/26
138

تور همدان گردی 

موجود 1 روزه 1397/05/26
105

تور تیراندازی ورزشی (روستای طالقان و آبشار کر کبود) 

موجود 1 روزه 1397/05/31
57

تور آبشار کرکبود 

موجود 1 روزه 1397/05/31
127

تور غار رودافشان 

موجود 1 روزه 1397/05/31
137

تور رفتینگ رودخانه کرج 

موجود 1 روزه 1397/06/01
124

تور دریاچه عروس 

موجود 1 روزه 1397/06/02
143

تور رفتینگ رودخانه کرج 

موجود 1 روزه 1397/06/02
52

تور روستا و آبشار سنج 

موجود 1 روزه 1397/06/08
106

تور تیراندازی ورزشی(آبشار و روستای سنج) 

موجود 1 روزه 1397/06/08
107

تور تیراندازی ورزشی (مرداب رنگی هسل) 

موجود 1 روزه 1397/06/09
85

تور مرداب هسل و جنگل مشعل 

موجود 1 روزه 1397/06/09
125

تور لفور تا هفت آبشار 

موجود 1 روزه 1397/06/16
108

تور تیراندازی ورزشی (دریاچه و جنگل الیمالات) 

موجود 1 روزه 1397/06/23
89

تور دریاچه و جنگل الیمالات 

موجود 1 روزه 1397/06/23
86

تور رودخانه نوردی تنگه دار 

موجود 1 روزه 1397/06/23
تورهای چند‌روزه طبیعت‌گردی شاهسون سیر
کد نام برنامه ظرفیت مدت تاریخ
18

تور کوهرنگ و عشایر بختیاری 

موجود 2.5 روزه 1397/04/27 ~ 29
14

تور آبشارهای لرستان 

موجود 2.5 روزه 1397/04/27 ~ 29
20

تور جنگل ابر 

موجود 2 روزه 1397/05/04 ~ 00
تورهای خارجی شاهسون سیر
فعلا در برنامه سفری تعریف نشده است.

امروز 25 تیر 1397
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
23
24
25
26
27
28
29
30
31
مرداد
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
اجرای تور تعطیل
تورهای برگزیده
1 تور در این دسته‌بندی:
کیش
1 تور در این دسته‌بندی: